уторак, 31. јануар 2012.

RETROGRADNI SATURN

                                                                 
                             RETROGRADNI SATURN

Planeta koja hermetički zatvara naš mali sistem, najveći oponent Suncu, vladar vremena i samim tim prostora, veliki malefik, reakcionarni revizionista, jedini je pravi revolucionar ovoga sveta.
U momentu nastanka materijalnog sveta, srpom je kastrirao oca, Urana, i tim činom simbolički stvorio prostor i vreme. Od prve revolucije, Saturnove protiv Urana, pa do danas bitke se retko vode za ideale, uglavnom za prostor kojim se vlada i ca ciljem da vreme vladavine bude što duže.
Arhineprijateljstvo ima sa Jupiterom te se njihovi ciklusi konjunkcija i opozicija posebno vrednuju u mundanoj astrologija čineći sistem hronokratora, planeta koje upravljaju vremenom. 
Отпремање: отпремљено је 142324 од 142324 бајт(ов)а.


уторак, 17. јануар 2012.

RETROGRADNI MARS

Retrogradni Mars

Fenomen kretanja unazad, koji je suštinski privid, osobina je koja nastaje iz naše pozicije gledanja na univerzum i naš mali sistem  planeta koje su raspoređene od Sunca, davaoca života, do Saturna, gospodara vremena i prostora koji taj život jede na isti način kao i svoju decu.
Prividno kretanje unazad nastaje kada se posmatrajući sa Zemlje, planeta okreće, pravi tzv. petlju i u odnosu na posmatrača kreće unazad. Ovo nastaje zbog nejednake brzine kretanja planeta i usklađivanja sa kretanjem Zemlje, koja je suštinski naš centar univerzuma, mesto na kome se rađamo i primamo kosmičke uticaje izražene kroz natalnu kartu.

Osim ova dva oblika kretanja postoje i tzv. planetarne stanice, mesta bilo retrogradne bilo direktne stacionarnosti, koje prethode promeni kretanja.
Oznake koje se koriste za netipično kretanje planeta, a to je svako osim direktnog su Rx-retrogradnost, Srx-stacionarnost pred retrogradnost i Sd-stacionarnost pred direktan hod.
U narednom periodu nas čekaju dve nimalo lepe retrogradnosti, oba malefika, Marsa i Saturna,  što rukovodeći se mundanim pravilima nagoveštava sukobe, i poteškoće.

среда, 4. јануар 2012.

Astrologija i psihologija

Strahovi i fobije

Strah, fobija i slični preterano jaki podražaji, pod čijim uticajima čovek pribegava radnjama i depavanjima suprotnim od realnosti, prate ljudsku, ali i životinjske vrste, pa čak i neke biljne vrste, odnosno jedan je od osnovnih činilaca sveukupnog života na zemlji.

Samim tim proizilazi da je strah genetski ugrađena reakcija na preteće ili bolne stimulanse.
Na fizičkom planu ispoljava se u vidu ubrzanog rada srca, porasta pritiska, lučenju adrenalina, sušenju usana, knedli u grlu i slično. Što se ponačanja tiče, telo zauzima odbrambeni stav, i sve akcije se svode na iščekivanje događaja, a sprovode se instiktivno.

 Pročitajte više>>