Seminari

Seminari astrologije 

Centar za astrološka i hermetička istraživanja "Ritam Vremena" organizuje prolećne seminare astrologije. Nastava se odvija u prostorijama centra, ulica Mike Alasa 40, na Dorćolu, zadnja stanica autobusa 26, u grupama od 4 do 7 polaznika. Nastavu vodi Mihailo Čukić


Trenutno se ne održavaju seminari. Za sve dalje informacije pratite obaveštenja na blogu.