Seminari

Seminari i škola astrologije 

Centar za astrološka i hermetička istraživanja "Ritam Vremena" organizuje prolećne seminare astrologije. Nastava se odvija u prostorijama centra, ulica Mike Alasa 40, na Dorćolu, zadnja stanica autobusa 26, u grupama od 4 do 7 polaznika. 

Gornje obaveštenje više ne važi!!!

Nova tehnologija omogućila je da se astrološko školovanje prebaci na internet te da se lekcije, video klipovi i predavanja prate kako u realnom vremenu tako i u najoptimalnijem vremenu za polaznika.
U tu svrhu pokrenut je Patreon i Suscribestar sa imenom AstrologyOnline, te se spremamo za novu školsku godinu i septembar 2023. god kao početak online rada. Takođe, na youtube kanalu će biti odeljak za članove na kome će se postavljati materijali vezani za kurseve i školu astrologije.