понедељак, 22. август 2011.

Analiza ličnosti

Astrološka analiza ličnosti
(tekst objavljen u Astrologusu)


Procena horoskopa zasniva se na proceni ličnosti, odnosno onim položajima planeta koji uslovljavaju karakter i intelekt osobe. Prvenstveno radi se o prvom i trećem polju, samoj osobi i polju intelekta, naravno da se odmah nadovezuje i pozicija merkura, potom vladara trećeg polja i tako do završnog dispozitora. Svakako ovo je početak, ali je stvar dosta složenija, i zahteva analizu celokupnog horoskopa.
Često se u radu sa učenicima srećem sa raznim pitanjima kad i kako dominiraju pojedine pozicije iz radixa (natalnog charta). 
 
Najčešće pitanje-zabluda je kad podznak preuzima dominaciju. Takođe postoje uverenja, i potreba da se uproste stvari i sagledava horoskop kao niz šaltera, u sali života. Recimo šalter br. 2: pitanja novca, šalter br.4: pitanja kuće, i tako redom svih dvanaest.

Međutim stvari nisu tako proste. Kompletan horoskop odgovara na svako od tih pitanja tek kad se sintetiše u jednu i jedinstvenu celinu. Nema šaltera na kojima se dobijaju laki i brzi odgovori. Samim tim potragu za ličnošću ne treba svesti na prvo i treće polje.

Slika prirodnog horoskopa jeste simbolika sveukupnog života na planeti po staroj hermetičkoj maksimi “kako gore, tako i dole“. Smena godišnjih doba jesu četiri ugla na kojima se temelji horoskop, kretanje ciklusa života i razvoj natusa i događaja kroz vreme predstavljeno zodijačkim krugom, a uobličeno Uroborosom, zmijom koja gutajući rep prikazuje vreme koje ograničava i guta čoveka.

Unutar vremena i prostora, materijalnog sveta, uticajem dvanaest znaka definiše se čovek, negova sudbina i njegova ličnost. Mali je čovek spram univerzuma, i nemoćan spram uticaja planeta, a opet u njemu se sve prepliće i od njega sve zavisi.

Tradicionalana vladarstva astroloških znaka otkrivaju šemu funkcionisanja čoveka po modelu univerzuma od najbitnijih stvari, rođenja i smrti, do onih svakodnevnih rutina koje ispunjavaju život.

Simetrija vladarstva po tradicionalnom modelu se ogleda u duplim vladavinama svake planete i pojedinačnim vladavinama svetala-Sunca i Meseca, kao jedinstvenih mehanizama. Svetla, luminari, SO i MO, čine zaseban mehanizam i kao takvi jesu osnov samog života kao što su njihova pomaračenja osnov prestanka života. Ovakav pristup je pregledniji što se čoveka i procesa mišljenja unutar njega tiče, i pokazuje jasnije unutrašnja dešavanja, prilagođavanja iskustvu, namere, planove i način na koji obrađuje informacije.

Psihologija definiše ličnost kao sistem, dinamički povezanih crta-osobina, kao što su intelektualne sposobnosti, emocije, ambicije itd.

Nedovoljno i nekompletno a i previše komplikovano bi bilo ići dalje u psihološke i antropološke definicije ličnosti.

Astrologija ima, korišćenjem prirodnog horoskopa, lakši pristup delovima koji čine celinu ličnosti prikazanim u pet slojeva.

Gama tačkom počinje zodijak, ascedentom počinje čovek, odnosno njeegovo fizičko telo i njegov materijalni život koji svojim pravilima uslovljava čoveka.

Prihvatanjem duše da uđe u materjalno telo aktivira se pet nivoa materijalne, smrtne prirode koju svako od nas mora da prihvati. Samim tim aktivira se točak karmičkih dešavanja, točak koji upliće duh, dušu i telo, a simboliše ga Merkur, kao jedina planeta koja u svom simbolu sadrži sva tri elementa.Prvi sloj čoveka čine planete koje funkcionišu na istiktu, use, nase i podase, da se izrazim kafanskim žargonom, mada on nekad najbolje definiše razne pojave.

Na instiktivnim dešavanjima, prvim reakcijama, iz posledica iskustva razvija se intelekt, onaj sloj čoveka koji je sklon racionalizaciji i opravdavanju ili objašnjavanju određenih dela.

Sklop prvog nivoa zasnovanog na nesvesnom marsu i instiktivnoj veneri, sa praktičnim merkurom čiju informaciju skladišti Jupiter u formi znanja, najočigledniji je deo ljudske ličnosti, onaj koji se u svakodnevnom životu najlakše pokazuje i gotovo ne sakriva.

Sledeći sloj je daleko osetljiviji, izražen kroz gotovo nedokučiv odnos meseca, sa saturnom, najdublji odnos prihvatanja i odbacivanja, na kome se zasnivaju najkomplikovaniji odnosi u samom čoveku i među ljudima. Koren čoveka je porodica, prikazana četvrtim poljem, drugom kardinalnom tačkom, i osnovom meridijana, osnovom života.

Ispoljavanje ega, sebe, ili kako ga nekad nazovu mistici sa istoka, lažnog ja, dešava se kroz sunce, i naravno znak Lava, pojam egocentričnog ponašanja i polje koje ukazuje na prazninu egocentrizma poredeći ga sa teatrom, za koji je peti znak, u simbolici takođe zadužen. sunce i saturn u talnom su neprijateljstvu života i smrti, težnji i frustracija, planova i surove realnosti.


Sklopka emocija i ega, isprepletenih uticaja svetala sa gospodarom materije, Saturnom, ima za potrebu ispoljavanje u apstraktnom i neobjašnjivom svetu koji se ne vidi, ne opipa, a jednako je stvaran kao i materijalni, nekad i stvarniji a definiše ga vera.

Iz pet slojeva i dve sklopke, obe definisane odnosom Merkura i Jupitera, razvija se sve ono što danas nauka dalje opisuje i deli u sitne detalje tražeći razloge i objašnjenja najveće tajne, odnosno života i uloge čoveka u njemu.

Ovakav sistem se da primeniti na svaki natalni horoskop, naravno kao pomoćna metoda. Analogno datoj tabeli, umesto prirodnih vladarstava, postave se planete koje vladaju poljima natalnog horoskopa,(i u slučaju natala uzeti tradicionalna vladarstva), i tada se na osnovu sklada koji čine planete, ili nesklada ukoliko su parovi suprotstavljenih elemenata dobija brzi uvid u sklop i način funkcionisanja ličnosti. Pod skladom se podrazumeva da se u tabeli natala nađe sličnih aspekata sa tabelom prirodnog horoskopa. naravno da i parovi koji se sklope bolje funkcionišu ako imitiraju poredak iz tabele prirodnog horoskopa. Posebno teške odnose naglašavaju MA i SA ukoliko formiraju neku od "osovina", naročito ako se nađu na mestu koje opisuje intelekt ili veru.

Takođe je i u sinastriji primenjiva tabela. Slično se sličnom raduje, kaze astrologija, a dodajući i onu narodnu da se suprotnosti privlače, interesantno je analizirati dve osobe u vezi, tačnije uporediti njihove tabele. Ovo se ne odnosi na emotivne veze samo, već je dobro izanalizirati odnose i sa poslovnim partnerima, članovima porodice prijatiljima i svima sa kojima se po raznim osnovama kontaktira. Svako životno pitanje može se tumačiti i kroz ovu tabelu kao pomoćnu, nekad se čak bolje tumače događaji kroz principe odnosa planeta u tabeli, nego što će natalna karta otkriti na prvi pogled.

Nedokučiv je jezik planet i često zna biti tajanstven i nejasan do samog događaja, kao i čovek, koji nikad sebe ne upozna. U tumačenju čoveka i njegove sudbine, promena ugla gledanja je poželjna i uvek donosi neka nova saznanja, naravno oslonjena na onu staru hermetičku maksimu "kako gore, tako i dole".


 

Нема коментара:

Постави коментар