уторак, 19. јул 2011.

ASTROLOŠKA VEZA SA MAGISKIM I OBREDNIM RITUALIMA

ASTROLOŠKA VEZA SA MAGISKIM I OBREDNIM RITUALIMA

CRNA MAGIJA ILI LOŠA SREĆA

Ritual iliti obred kako sama reč kaže, ima za cilj da neku situaciju, događaj ili delovanje podvede pod uticaj jedne ili više osoba, zajednice ili obredne grupe, koja naravno deli isti pogled na svet i isti cilj.
U ranim danima razvoja naše civilizacijem kompletna religiska funkcija ogledala se u brojnim religioznim ceremonijamam daleko komplikovanijim i zahtevnijim nego što su danas.
Brojna božanstva su zahtevala različite procedure ceremonija u različitim vremenskim terminima. U manje razvijenim zajednicama umesto božanstava obožavani su tzv. totemi, simboli prirodnih sila, kao što su i božanstva. Kompletan simbolizam obreda ima za cilj da se ispune simbolike dešavanja koja su u prirodi neminovna, a da se određeni uticaji podrede i stave pod kontrolu.
Astrologija je u prošlosti bila deo obrednog i ritualnog sistema primitivnih religija, kao integralni deo hermetizma i osnova svih ezoteriskih disciiplina preživela je do danas sama, ali i kao deo ezoteriskih učenja.

Uvođenjem hrišćanstva kao zvanične religije, svi prethodni religiski oblici postaju dalji čoveku, samim tim dobijaju nejasne obrise magijskog i ezoteričnog. Astrologija preživljava zahvaljujući svojoj prekognističkoj moći, moći predviđanja budućnosti.
Koren drevnih ritualnih poznaja religije nikad nije uklonjen iz kolektivne svesti. U nekim drugim društvima, afrička, polinežanska i plemena južne Amerike koja i dan danas žive kao pre nekoliko hiljada godina, ili čak kao u kamenom dobu jedini način ispoljavanja religije i danas su totemistički magiski rituali.
Na našim prostorima nepisanim pravilom vlaška magija proglašena je za najmoćniju. Koreni ove magije sežu do predhrišćanskih ilirskih verskih obrednih postupanjam pa po nekim autorima čak do animističkih kultova predilirskog stanovništva, poznatih pod nazivom pelagezi.
Najveći broj kultova zasniva se na simbolici Meseca, ženskom principu koji je pod današnjim hrišćanskim, monoteističkim, shvatanjem religije, skoro u potpunosti odbačen.
Upravo je Mesec i njegov položaj najvažniji i u nečijoj natalnoj karti kada se procenjuje ukupni negativni uticaj planeta na vlasnika horoskopa, odnosno sve ono što se u našem narodu kaže maler, loša sreća, baksuz, pa čak i teže kvalifikacije kao što je uticaj crne magije, nagazi i slično. Kako je Mesec neraskidivo vezan sa Saturnom u jednoj pomalo morbidnoj simbiozi, tako njihovi međusobni uglovni odnosi, aspekti, određuju vrste negativnih ili čak pozitivnih uticaja na ličnost.
Astrologija ima mogućnost da uvidom u horoskop jasno definiše slabe tačke i uzroke i posledice problema u jednakoj meri. Na prostom primeru postavke Saturna u četvrtoj kući, koja predstavlja porodicu, poreklo pa čak i porodično i genetsko nasleđe, a koja pripada mesecu u prirodnom zodiaku i nije dobro da se tu nađe, jasno je da ima teških problema i sukoba u porodici, simbolički ukazuje na loš koren(porodicu), što obavezno daje slab plod(vlasnik horoskopa).
Mali je broj onih koji ovakav aspekt okrenu u svoju koristm a još manji je onih kojima takva postavka planeta ne deluje. Četvrto polje, pored osmog i dvanaestog predstavljam karmička polja, kao i polja u kojima se najviše ogledaju podsvesne i nesvesne manifestacije ličnosti.
Problematika osmog polja najviše navodi na ono što bi opisali kao uticaj crne magije. Ovo polje upravlja onom energijom koju Indusi nazivaju kundalini, a vezuju je za čakru muladaru, a recimo čuveni Vilhem Rajh je zvao energijom Orgona, ogromnom i teško upravljivom energijom koja ako nije dobro izbalansirana remeti kompletan život.
Anksioznosti, histerije, sklonost narkoticima, nesanice, tabletomanija, depresije u najvećoj meri vezuju se za simboliku osmog polja i planeta u njoj, a do skoro su se takve pojave tumačile kao uticaji vračanja i magije.
U pomenutim kulturama afričkih, i južno američkih plemena i danas se ovakve pojave vezuju sa magijom. Interesantno je napomenuti da i u bibliji postoje naznake da su kod ovakvih slućajeva oboljenja i stanja primenjivane mere koje su išle do isterivanja demona u cilju ozdravljenja.
Dvanaesto polje, polje koje u prirodnom horoskopu pripada znaku riba, krije najdublje tajne univerzuma ali i njegovog odraza kroz čoveka. Vezuje se za nesvesni deo lićnostim a u simbolici predstavlja zatvorene institucije koje u ovojm slučaju predstavljaju bolnice i ludnice. Ukoliko je ovo polje naglašeno mogući su razni psihički poremećaji.
Najgori splet planeta u horoskopu bio bi naglašena ova tri polja sa planetama u padu, odnosno na po sebe najlošijim pozicijama. Svakako i loša pozicija Saturnam bez obzira na polje uslovljava probleme koji liće na crnu magiju a svakako predstavljaju ono što bi se nazvalo loša sreća. Već pomenuti mesec kao najbrže telo u horoskopu skuplja i prenosi uticaje ostalih planeta, Njegova pozicija otvorena ka spoljnim, trascedentnim planetama može biti uzrok mnogih problema koji naizgled nemaju racionalno objašnjenje.
Loše kostelacije koje nose navedene osobine mogu se aktivirati ulaskom neke osobe u vezu, nekada odmah a nekad tek nakon izvesnog vremena i naravno tranzitom određene planete bilo ka natalnim bilo ka uporednom horoskopu.
Šta je lek? Ko veruje u magiju, naravno određeni rituali koji se odvijaju na neke specifične datume i pozicije meseca. Ponovo se vidi upliv astrologije. Ko ne veruje u magiju pokušava da racionalizuje situaciju in traži pomoć stručnih lica. Sve u svemu upliv planetarnog kretanja opisuje i određuje dešavanja bilo da su ona povoljna, bilo da su nepovoljna. Započinjanje nekih delatnosti na povoljne datume svakako podspešuje povoljne mogućnosti horoskopa i neutrališe loše pozicije ili im bar smanjuje mogućnosti negativnog delovanja.
Magija, crna, bela ili bilo koje boje jeste samo odraz destruktivnih planetarnih pozicija, koje navode čoveka na dalje činjenje grešaka dok kompletna situacija ne postane naizgled bezizlazna i posegne se za nekim nadnaravnim sredstvima. Ima li mogućnosti da se nekim ritualima promene negativni trendovi u životu? Naravno, ali je daleko bolje započinjati stvari na povoljne aspekte i time se držati one narodne: bolje sprečiti nego lečiti.Нема коментара:

Постави коментар